לוח מודעות
מכון סלטי פתוח בימים
ראשון, 10:00 - 14:00 (החל בתשפ"ג)
שני, שלישי, רביעי, 9:00 - 15:00

אנו זמינים באמצעות המייל Instituto.ladino@biu.ac.il
באמצעות הטלפון
03-5317242

אפשר גם לפנות אלינו באמצעות דף הפייסבוק שלנו. 
 
בניין מדעי היהדות (410), קומה ג', מסדרון מערבי, אוניברסיטת בר-אילן
Instituto.ladino@biu.ac.il | Tel.: 03-5317242 | Fax.: 03-7362721
Bar Ilan University, Jewish Studies Building (410) 3rd floor, Western Corridor