מבנה המרכז לחקר הלאדינו

תורמים ומייסדים: 
ד"ר יהושע סלטי ורעייתו נעימה

הנהלת המרכז: 

פרופ' אלי עסיס, דיקן הפקולטה למדעי היהדות
פרופ' שמואל רפאל - החוקר הראשי וראש מערך פיתוח אקדמי
פרופ' משה אורפלי - חבר הנהלה
פרופ' רחל ויסבורד - חברת הנהלה

פרופ' צבי מרק - חבר הנהלה
ד"ר אורלי מירון - חברת הנהלה
פרופ' שפרה ברוכסון ארביב - חברת הנהלה
מר בסים כהן - נציג קרן סלטי
מר מוני סלטי - נציג קרן סלטי

מזכירה: יפה ביב'אס מונוביץ
רכזת פעילויות חוץ אקדמיות ומתנדבת: גב' ליאורה חגואל


מזכירה מייסדת: אסתר מצגר (2003-2015)

 
 
טלפון: 03-5344448     |    דוא"ל:  gr.ladinocn@biu.ac.il   |     כתובת: בניין מדעי היהדות (410), קומה ג',  אוניברסיטת בר-אילן, ר"ג, 5290002