דף הבית >> אודות >> מבנה המכון
 
מבנה המכון:

תורמים ומייסדים: 
ד"ר יהושע סלטי ורעייתו נעימה

תרומה לתפעול המכון: קרן יהושע סלטי

הנהלת המכון (תשפ"ג-תשפ"ה): 
פרופ'
שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות - יו"ר הוועד המנהל
ד"ר דב הכהן - ראש המכון

פרופ' משה אורפלי 
פרופ' ג'ודי באומל-שוורץ

פרופ' זהבית גרוס
פרופ' ורד טוהר
פרופ' ניסים ליאון

ד''ר יהושע סלטי - מייסד מכון סלטי
מר מוני סלטי - נציג קרן סלטי


ספרנית: גב' דפנה נמדר
מתנדב: מר אליעד כהן


מזכירה מייסדת: אסתר מצגר (2015-2003)

 
 
בניין מדעי היהדות (410), קומה ג', מסדרון מערבי, אוניברסיטת בר-אילן
Instituto.ladino@biu.ac.il | Tel.: 03-5317242 | Fax.: 03-7362721
Bar Ilan University, Jewish Studies Building (410) 3rd floor, Western Corridor