דף הבית >> אודות >> מבנה המכון
 
מבנה המכון:

תורמים ומייסדים: 
ד"ר יהושע סלטי ורעייתו נעימה

תרומה לתפעול המכון: קרן יהושע סלטי

הנהלת המכון (תשפ"א): 

פרופ' ירון הראל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות (החל מתשע"ט)
פרופ' שמואל רפאל - ראש המכון

פרופ' משה אורפלי 
פרופ' צביקה מרק
פרופ' טובי ביברינג
פרופ' שלמה רומי

פרופ' יהודית רונן 
ד''ר יהושע סלטי - מייסד מכון סלטי
מר מוני סלטי - נציג קרן סלטי

מזכירה: יפה ביב'אס מונוביץ
ספרנית: גב' דפנה נמדר
רכזת פעילויות חוץ אקדמיות ומתנדבת: גב' ליאורה חגואל
מתנדב: מר אליעד כהןמזכירה מייסדת: אסתר מצגר (2003-2015)

 
 
טלפון: 03-5317242     |    דוא"ל: Instituto.ladino@biu.ac.il   |     כתובת: בניין מדעי היהדות (410), קומה ג',  מסדרון מערבי, אוניברסיטת בר-אילן, ר"ג, 5290002