מחקרים בביצוע

 
מהדורה מדעית בעברית ל"Usos y costumbres de los sefardíes de Salonica" [מנהגים והליכות של יהודי סלוניקי] מאת מיכאל מולכו (מדריד 1950) בלוויית מחקר מונוגרפי על אודות המחבר (פרויקט מחקר בתמיכת הקרן הלאומית למדע ISF מס' 14\84)

הספר Usos y costumbres  הוא ספר בעל קול אותנטי – קולו של מיכאל מולכו. החוקרים מאוחדים בדעתם, כי זהו ספר יסוד וכלי ראשון במעלה בעבודתו של כל מי שמבקש להיחשף להווי ולמנהגים של יהודי סלוניקי. מדובר בחיבור בעל אופי תיעודי-פולקלורי שחיבר מולכו כמחוות זיכרון ליהודי סלוניקי. הספרות המחקרית מעלה על נס את חיבורו של מולכו, אבל בה בעת היא מדגישה את הצורך להעמיד לספר הזה מהדורה מדעית, כי למעלה ממחצית מאה הוא לא זכה לעידכון ולההדרה מדעית. הספר נכתב במקורו בצרפתית, אבל כתב היד אבד. הספר ראה אור בשתי שפות, האחת בתרגום לספרדית (1950) והאחרת בתרגום לאנגלית (2006). הקהילייה המחקרית עושה שימוש תכוף בנוסח הספרדי של הספר, שהוא למעשה תוצר של תרגום משובש וארכאי מצרפתית לספרדית של כתב היד של המחבר.

זאת ועוד. עד היום טרם חובר מחקר מונוגרפי על אודות מולכו ועל תרומתו המרובה כחלוץ בראש המחנה בשדה התיעוד והמחקר של יהודי סלוניקי בפרט ותרבות הלאדינו בכלל. אשר על כן, למחקר המוצע כאן שני אתגרים. הראשון, פרסום מהדורה מדעית לספר – כזו שתעמיד לרשות הקורא עדכוני מחקר, הערות, הרחבות, ביאורים, גלוסרים, סיווגים ז'אנרים ותמטיים של טקסטים בלאדינו הפזורים לאורך הספר, מפתח מנהגים והליכות וביבליוגרפיה עשירה. מהדורה זו תכבד את המקור, אבל בה בעת היא תביא אותו למקום חדש, שכן היא תביא לידיעת המשתמשים את מאות המחקרים שנכתבו בעשורים האחרונים (למן 1950) ושעניינם האספקטים השונים של העולם היהודי-הספרדי בסלוניקי ושל היהודים במרחבי הבלקן. ייחודה של המהדורה יהיה בכך שהיא תישען על חשיפת חומרים בלתי מוכרים עד כה מארכיונו של מולכו במכון המדעי הספרדי (CSIC), ובכלל זאת חלקי טיוטות וגרסאות של הספר שכתב מולכו בעצמו ושטרם נחשפו לעיני הקהילייה המחקרית. הטיוטות של מולכו ורשימותיו אמורות לסייע לנו להרחיב את יריעת הספר, ולהעמיד את ספרו במתכונת חדשה ובמהדורה מדעית, ובכך לייתר בהדרגה את השימוש במהדורה הספרדית או האנגלית. מהדורה זו תראה אור בעברית, ובכך תתמלא משאת נפשו של מיכאל מולכו, מחבר הספר,  שכפי שמשתקף מן הארכיון שלו עשה מאמצים לפרסם את הספר בעברית, אך לא זכה לכך. האתגר השני, חיבור מונוגרפי רחב ידיים על אודות מיכאל מולכו ועשייתו בשדה היהודי-הספרדי, בהתבסס על מאות המסמכים המצויים בארכיונו האישי. למונוגרפיה זו חשיבות משל עצמה, בכך שיהיה בה כדי לבסס את מעמדו על מפת חלוצי המחקר של תרבות הלאדינו, תוך חתירה להציע פענוח לסוד עשייתו של מולכו במרחב גדול של תחומים הקשורים לתיעוד הקיום היהודי-הספרדי, ספרותו ומנהגיו, בסלוניקי עד לשואה.

המחקר הסתיים, והוא נמצא בהליכי הכנה לפרסום כספר רחב היקף. 


בצוות המחקר: 
  • פרופ' שמואל רפאל – חוקר ראשי
  • ד"ר סוזי גרוס – עוזרת מחקר
    ד"ר שרה צור - ע. מחקר
  • גב' נורית סהר - ע. מחקר
 
בניין מדעי היהדות (410), קומה ג', מסדרון מערבי, אוניברסיטת בר-אילן
Instituto.ladino@biu.ac.il | Tel.: 03-5317242 | Fax.: 03-7362721
Bar Ilan University, Jewish Studies Building (410) 3rd floor, Western Corridor