תורמים ומסייעים

מכון סלטי  מתופעל, באופן שוטף, הודות לתרומתם הנדיבה ומעוררת ההשראה של נעימה וד"ר יהושע סלטי וצוות הפעילים ב"Salti Foundation".
 
המכון נהנה גם מפירותיהן של "קרן שלמה ראובן מרדכי למחקרי ספרות לאדינו" ו"קרן מלגות ע"ש יוסף בן פנחס עוזיאל", אשר נוסדו על ידי "המכון לחקר יהדות סלוניקי", ת"א בעידודו של המנוח אינג' א"ח רוסו.
 
במסגרת המכון פועלת ספריית דפוסי לאדינו, שגרעין שלה נתרם על ידי "המכון לחקר יהדות סלוניקי", ת"א. ספרייה זו קלטה לתוכה, במהלך השנים, מאות של כותרי לאדינו שנתרמו על ידי יחידים ומשפחות מישראל ומן התפוצות. בספרייה זו נקלטו גם ספרי הלאדינו של המנוחה מתילדה ליאון לבית רייטן, כתרומה מאת בתה, המשוררת מרגלית מתתיהו ובני משפחתה.

תרומה ייעודית לחקר דוברי הלאדינו בשואה נתקבלה מאת המנוח, ניצול השואה, ז'אק חנדלי. התרומה מסייעת לפיתוח אפליקציית תוכן להדרכת נוער ומבוגרים ביוון ובפולין, תוך מיקוד בנושא השואה והיהודים-הספרדים. 

גם תלמידי המכון (בעבר) ושוחריו (בהווה) תרמו ותורמים לפעילות השוטפת של המכון, וכל הסכומים שנאספו מוקדשים אך ורק לחקר הלאדינו במכון ולקידום פעילויותיו. 


 לפעילות השוטפת של המכון מסייעת קבוצה נפלאה של עובדים, מתנדבים ופעילים.
מזכירה ראשית, גב' יפה ביב'אס מונוביץ; ספרנית יעץ, גב' דפנה נמדר. 


מר אליעד כהן, משמש כמתנדב. 

עוזרי מחקר: 

גב' ענת אברהם
גב' רחל חדאיו
גב' נורית סהר

גב' ליאת רובינשטיין

מקדמי מערך שיווק:

גב' ענת אברהם
ד"ר סוזי גרוס
גב' מיכל מוסקוביץ
ד"ר מרגלית סטינגר
ד"ר סילבינה שאמא-גסר

כולם יבואו על התודה ועל הברכה.
 
בניין מדעי היהדות (410), קומה ג', מסדרון מערבי, אוניברסיטת בר-אילן
Instituto.ladino@biu.ac.il | Tel.: 03-5317242 | Fax.: 03-7362721
Bar Ilan University, Jewish Studies Building (410) 3rd floor, Western Corridor