תורמים ומסייעים

המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי מתופעל, באופן שוטף, הודות לתרומתם הנדיבה ומעוררת ההשראה של נעימה וד"ר יהושע סלטי וצוות הפעילים ב"Salti Foundation".
וכן ראויים לתודה על תרומתם:
  • מר איזק סלטי Isaac V. Salti
  • מר עדנן קנדיוטי Kandioti Ednan
  • מר ארול לודריק ז"ל Erol Lodrik z"l   
  • גב' נלי ספיחה  Nelly Sefiha
  • מר אנדרי  לוי André Levy
  • מר ליאון יהודה קלבו Leon Yuda Kalvo
המרכז לחקר הלאדינו נהנה מפירותיהן של "קרן שלמה ראובן מרדכי למחקרי ספרות לאדינו" ו"קרן מלגות ע"ש יוסף בן פנחס עוזיאל", אשר נוסדו על ידי "המכון לחקר יהדות סלוניקי", ת"א בעידודו של המנוח אינג' א"ח רוסו.

במסגרת המרכז פועלת ספריית דפוסי לאדינו, שגרעין משמעותי שלה נתרם על ידי "המכון לחקר יהדות סלוניקי", ת"א. ספרייה זו קלטה לתוכה, במהלך השנים, עשרות רבות של כותרי לאדינו שנתרמו על ידי יחידים ומשפחות מישראל ומן התפוצות. בעתיד הקרוב ייקלטו בספרייה זו גם ספרי הלאדינו של המנוחה מתילדה ליאון לבית רייטן, כתרומה מאת בתה, המשוררת מרגלית מתתיהו ובני משפחתה.


מלגות לתלמידי מחקר מעניקה מדי שנה "הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו" ו"חוג דוברי הלאדינו קריית אונו גני תקוה מציע", בראשות הגב' רבקה פררה-שטרנפלד מציע אף הוא, מלגות לתלמידים לומדי לאדינו באוניברסיטת בר-אילן.
לפעילות השוטפת של המרכז מסייעת קבוצה נפלאה של עובדים, מתנדבים ופעילים. מזכירה ראשית, גב' יפה ביבס מונוביץ ולצידה גב' ליאורה חגואל, אשר מסייעת בהתנדבות מלאה, ברצון ובחפץ לב בתפעול השוטף של המשרד וכן את הפעילויות החוץ אקדמיות; מר נסים קארידי משמש כספרן מתנדב; גב' אסתר יציב וגב' בטי יזרסקי מסייעות לפי הצורך בפעילות משרדית שוטפת.

מר אליעד כהן, משמש כאחראי מתנדב על תפעול המסע הלימודי בעקבות דוברי הלאדינו בשואה.

כולם יבואו על התודה ועל הברכה.
 
טלפון: 03-5344448     |    דוא"ל:  gr.ladinocn@biu.ac.il   |     כתובת: בניין מדעי היהדות (410), קומה ג',  אוניברסיטת בר-אילן, ר"ג, 5290002