תלמידי מחקר | בוגרי מחקר

תלמידים במסלול לתואר שלישי:
 • גב' בלה בסן – נושא בתהליך גיבוש
 • גב' פנינה מנור – טקסטים היסטוריים בלאדינו
 • גב' מרגלית סטינגר – עיתונות לאדינו
 • גב' שרה צור – עיתונות לאדינו
 • גב' איילה שוורץ – תיאטרון יהודי-ספרדי
 • גב' יפה שוחמי – לאדינו ושימושי אינטרנט
 • גב' מירה שטרקמן – טקסטים רפואיים בלאדינו
                             * * *
 • מר יעקב אלעד – מתלמד מחקר
 • מר רמי סבן – מתלמד מחקר
 • גב' שרה מגדל – מתלמדת מחקר
 • מר אליעד כהן - מתלמד מחקר
 • גב' שרה מגדל - מתלמדת מחקר
 • גב' אסתי כהן - מתלמדת מחקר
תלמידים שסיימו תואר שני (עם תזה):
 • גב' רבקה הבסי – שירי הזמר של צדיק וגזוז, 2000
 • גב' ניצה דורי – פרשת דרייפוס ושיקופה בספרות לאדינו, 2000
 • גב' הדס פל-ירדן – רפרטואר שירי לאדינו בירושלים, 2001
 • גב' סוזי גרוס – סלוניקי בכתביהם של מיכאל מולכו ואנריקה ספורטה ובז'ה, 2003
 • גב' שרה צור – מונוגרפיה על ברוך בן יעקב מסלוניקי, 2003
 • גב' טובה וייסברג – יצירתו של אליה קארמונה בלאדינו, 2006
 • גב' רחל סבע וולף – שוועת עניים בלאדינו, 2007
 • גב' פנינה מנור – ה"אוטואמנציפציה" בתרגום לאדינו, 2014
 • גב' ויולה סיגלר – ספר שבילי עולם בתרגום לאדינו, 2015

תלמידים שסיימו תואר שלישי:
 • ד"ר ניבי גומל – ספרי לימוד להוראת העברית שנכתבו בלאדינו, 2006
 • ד"ר ניצה דורי – כתב העת "איל מכביאו" מסלוניקי, 2006
 • ד"ר דבורה רוט – עולם הלאדינו בפרוזה הישראלית, 2006
 • ד"ר רבקה הבסי – שירי לאדינו במאה העשרים, 2007
 • ד"ר יעקב חגואל – שלמה ישראל שירזלי כסוכן תרבות לאדינו, 2008
 • ד"ר דב הכהן – ארון הספרים בלאדינו: מחקר ומיפוי, 2011
 • ד"ר סוזי גרוס – יהודה חיים הכהן פרחיה: מונוגרפיה, 2011
 • ד"ר טינה ריבלין ז"ל – "לאס מאדריס ג'ודיאס די לה איפוקה ביבליקה", 2012
 • ד"ר רנה קלטש – אברהם קאפון ויצירתו בלאדינו, 2014
 
טלפון: 03-5344448     |    דוא"ל:  gr.ladinocn@biu.ac.il   |     כתובת: בניין מדעי היהדות (410), קומה ג',  אוניברסיטת בר-אילן, ר"ג, 5290002