תלמידי מחקר ובוגרי המכון
תלמידים במסלול לתואר השני \ השלישי
 
תלמידים לתואר שלישי שהצעת המחקר שלהם אושרה:
 • גב' ענת אברהם - רדיפת היהודים בידי הנאצים בראי עיתונות הלאדינו
 • גב' מיכל אליהו - כתב העת "אקי ירושלים" כסוכן תרבות
 • מר רם נוחם - פנקסי מוהלים מן הפזורה היהודית-הספרדית

תלמידים לתואר שלישי:
 • גב' רחל בונפיל רפלד - תלמידת מחקר לתואר שלישי
 • גב' שיר גרינברג - תלמידת מחקר לתואר שלישי
 • גב' רחל חדאיו - תלמידת מחקר לתואר שלישי
 • מר דוד כהן - תלמיד מחקר לתואר שלישי
 • גב' מישל ליסט טופז - מתלמדת מחקר לתואר שלישי
 • גב' מיכל מוסקוביץ' - מתלמדת מחקר לתואר שלישי 
 • גב' ליאת רובינשטיין - תלמידת מחקר לתואר שלישי
תלמידים לתואר שני עם תזה:
 • גב' נאוה ברטה כהן
 • ד"ר אירית מירו-יפה
תלמידים לתואר שני:
 • מר יעקב אשכנזי
 • גב' סימי בן אדיבה
 • מר מיכאל גמרסני
 • גב' גליה וולוך
 • גב' אסתי חסיד
 • גב' דינה ימיני
 • גב' אורנה כהן
 • מר אליעד כהן
 • מר עופר לוי
 • ד"ר רחל לוי-דרומר
 • מר בועז מנחם
 • גב' אסתר נאמן
 • מר אבי ראובן
 • גב' מלכה שטייר
 • גב' עירית שם־טוב
תלמידים שסיימו תואר שני (עם תזה):
 
 • גב' רבקה הבסי – שירי הזמר של צדיק וגזוז, 2000
 • גב' ניצה דורי – פרשת דרייפוס ושיקופה בספרות לאדינו, 2000
 • גב' הדס פל-ירדן – רפרטואר שירי לאדינו בירושלים, 2001
 • גב' סוזי גרוס – סלוניקי בכתביהם של מיכאל מולכו ואנריקה ספורטה ובז'ה, 2003
 • גב' שרה צור – מונוגרפיה על ברוך בן יעקב מסלוניקי, 2003
 • גב' טובה וייסברג – יצירתו של אליה קארמונה בלאדינו, 2006
 • גב' רחל סבע וולף – שוועת עניים בלאדינו, 2007
 • גב' פנינה מנור ז"ל – ה"אוטואמנציפציה" בתרגום לאדינו, 2014
 • גב' ויולה סיגלר – ספר שבילי עולם בתרגום לאדינו, 2015
 • גב' מירב קנייאס - המרחב ומשמעותו ברומנסה בלאדינו, 2021
 • גב' ליאת רובינשטיין - על עדויותיו של ניצול השואה יעקב (ג'קי) חנדלי, 2023
תלמידים שסיימו תואר שלישי:
 • ד"ר ניבי גומל – ספרי לימוד להוראת העברית שנכתבו בלאדינו, 2006
 • ד"ר ניצה דורי – כתב העת "איל מכביאו" מסלוניקי, 2006
 • ד"ר דבורה רוט – עולם הלאדינו בפרוזה הישראלית, 2006
 • ד"ר רבקה הבסי – שירי לאדינו במאה העשרים, 2007
 • ד"ר יעקב חגואל – שלמה ישראל שירזלי כסוכן תרבות לאדינו, 2008
 • ד"ר דב הכהן – ארון הספרים בלאדינו: מחקר ומיפוי, 2011
 • ד"ר סוזי גרוס – יהודה חיים הכהן פרחיה: מונוגרפיה, 2011
 • ד"ר טינה ריבלין ז"ל – "לאס מאדריס ג'ודיאס די לה איפוקה ביבליקה", 2012
 • ד"ר רנה קלטש – אברהם קאפון ויצירתו בלאדינו, 2014
 • ד"ר שרה צור - כתב העת "איל ג'ידייו" מסלוניקי, 2016
 • ד"ר מירה כהן שטרקמן - ספרות רפואה בלאדינו, 2017
 • ד"ר איילה שוורץ - הנושא היהודי-הספרדי בתיאטרון הישראלי, 2017
 • ד''ר מרגלית סטינגר – עיתונות לאדינו בראשית המדינה, 2018
 • ד''ר יפה שוחמי – לאדינו ושימושי אינטרנט, 2018
 • ד"ר שרה מגדל - פולמוסי עיתון על אודות הלאדינו, 2021
 • ד"ר בלה בסן – שדות הייצור של הלאדינו בישראל, 2023

 
עמיתי מחקר:
 • ד"ר שפרה שנול
 • ד"ר שרה שרירא
 
בניין מדעי היהדות (410), קומה ג', מסדרון מערבי, אוניברסיטת בר-אילן
Instituto.ladino@biu.ac.il | Tel.: 03-5317242 | Fax.: 03-7362721
Bar Ilan University, Jewish Studies Building (410) 3rd floor, Western Corridor